TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

ZTM Gdańsk wybiera BP Tour! W tle kara od KIO
InfoBus.pl - Opublikowano: 27.02.2017 18:53:37 32 komentarze
Rekord w Gdańsku. 10 ofert! BP Tour najtańszy! fot. Bartosz Milczarczyk

24 lutego 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego Gdańsk wybrał spośród aż 10 propozycji najkorzystniejszą ofertę w przetargu na 8-letnią obsługę miejskich linii. To propozycja BP Tour! Cały czas gdańskie podium to niezmiennie BP Tour, Kłosok i Warbus, natomiast oferty PKS Gdynia, Meteor, Europa Express i Mobilis zostały odrzucone.

Stało się tak z powodu braku przedłużenia ważności ofert przez w/w firmy, które zajęły dalsze miejsca w punktowym rankingu i nie miały interesu już dalej uczestniczyć w przeciągającym się gdańskim przetargu. Przypomnijmy, że o zamówienie ZTM ubiegali się następujący przewoźnicy (z łącznymi wartościami ofert):

1. BP Tour ( 137 275 249,00 PLN brutto)

2. Konsorcjum: lider: PPUH Kłosok + A21 (143 913 775,68 PLN brutto)

3. Warbus (144 862 136,64 PLN brutto)

4. Arriva Bus Transport Polska (150 078 121,92 PLN brutto)

5. Konsorcjum: PKS Gdańsk + GRYF (155 531 197,44 PLN brutto)

6. Konsorcjum: Meteor + Irex2 + Irex3 (164 303 536,32 PLN brutto)

7. Pomorska Komunikacja Samochodowa (167 622 799.68 PLN brutto)

8. Europa Express City (168 880 994,88 PLN brutto)

9. Michalczewski (174 261 326,40 PLN brutto)

10. Mobilis (187 538 379,84 PLN brutto)

To oznacza, że najtańsza stawka BP Tour wyniosła 5,79 zł za wzkm. Jak na wielkomiejskie warunki to bardzo niski poziom i o ok. 53 mln zł mniej niż zakładał sam ZTM (szacowany budżet to ok. 190 mln zł). Żadne miasto nie przegapiłby takiej szansy na oszczędności, dlatego Gdańsk wybrał ofertę BP Tour, który nad morzem zadebiutował na ogólnopolskiej miejskiej arenie (pierwszy raz poza Lublinem) i naprawdę zaszalał tutaj z ceną. Oczywiście to, czy firma podpisze umowę z ZTM zależy teraz od ? konkurentów, którzy mają 10 dni na ewentualne protesty. Ponieważ do tej pory oferty były utajnione, dopiero od piątku rozpoczęła się ich intensywna lektura . Na pewno propozycja BP Tour cieszy się największym wzięciem.

35 + 35 nowych autobusów

Przypomnijmy, że ZTM Gdańsk szuka operatora na miejskie linie obsługiwane do tej pory przez Warbus i PKS Gdańsk. 16 grudnia miało miejsce otwarcie ofert. DW postępowaniu wpłynęło aż 10 ofert. Dlaczego aż tak dużo firm zainteresowało się zamówieniem z Gdańska ? To ostatni na horyzoncie duży przetarg na który można ? przynajmniej teoretycznie ? dobrze zarobić (łączna jego wartość to 174 198 279 zł netto). I warunki w Gdańsku są przyjaźniejsze niż w Warszawie, aczkolwiek ZTM ma też swoje wymagania ? przede wszystkim w zakresie bazy, zaplecza technicznego, serwisu i kontroli ruchu.

Praca eksploatacyjna została rozdzielona na dwa pakiety, które składają się na jedno zamówienie. W ramach tego, który oznaczono literą A do wyjeżdżenia przez osiem lat będzie do 21 952 800 wzkm. Do tego dochodzi pula wzkm, którą ZTM przewidział jako prawo opcji. To pakiet B w ramach, którego będzie można zlecić dodatkowo do 3,2 mln wzkm. Zatem łącznie operator przy korzystnym układzie może mieć nadzieję na pracę eksploatacyjną w wymiarze do 25 152 800 wzkm. Do wykonania zlecenia operator będzie potrzebował przynajmniej 35 autobusów różnych wielkości. Najwięcej, bo 20 ma być pojazdów przegubowych klasy MEGA. Nieco mniej będzie autobusów klasy MAXI ? tych ZTM wymaga przynajmniej w liczbie 14 sztuk. Całości dopełni jeden pojazd klasy MIDI.

KIO karze ZTM

Generalnie Gdańsk dość późno zabrał się do liniowego przetargu, dlatego pod koniec grudnia 2016 r. zadecydował o awaryjnej procedurze i zleceniu przewozów od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r z tzw. wolnej ręki. Takie zamówienia otrzymali dwaj dotychczasowi operatorzy: PKS Gdańsk i Warbus. W pierwszym przypadku była to suma 9 090 662.40 PLN, zaś w drugim - 8 943 360.00 PLN.

Jak tłumaczył ZTM, mając na uwadze zbliżający się termin zakończenia obecnie obowiązujących umów na świadczenie usług przewozowych (31.12.2016 r.) z przedsiębiorstwami PKS Gdańsk i Warbus, zamawiający podjął decyzje o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki dotychczasowym wykonawcom - wyłącznie na czas niezbędny do rozpoczęcia świadczenia usługi przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego. Jak podkreślił ZTM, dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej niezbędne jest co najmniej zachowanie dotychczasowej liczby autobusów, gdyż inaczej w Gdańsku zapanuje komunikacyjny paraliż. Stosowane umowy podpisane zostały pod koniec grudnia.

PKS Gdynia idzie do KIO

Taka argumentacja nie przekonała jednak zarządu spółki PKS Gdynia, który zaskarżył obie decyzje ZTM do KIO. I pomorski przewoźnik wygrał tę batalię! Izba uznała, że PKS ma interes skarżąc decyzje ZTM i nie podzieliła wyjaśnienie gdańskiego Zarządu, dlaczego zlecił zamówienia w ramach wolnej ręki. W efekcie ZTM otrzymał karę w wysokości 70tys. PLN plus musi ponieść koszty postępowania PKS Gdynia przed KIO ? czyli ponad 15 tys. PLN. Co ważne, werdykt KIO nie oznacza dla Gdańska konieczności anulowania umów z Warbusem i PKS Gdańsk. To rzeczywiście mogłoby teraz wywołać komunikacyjny paraliż.

W uzasadnieniu KIO z 15 lutego 2017 r. czytamy m.in. (wyrok dotyczy umowy z Warbusem, protest dt. umowy z PKS Gdańsk został przez PKS Gdynia wycofany jako powtórzenie):

-"Powoływany przez Zamawiającego , brak czasu na realizacji zamówienia w innym trybie niż z wolnej ręki, nie świadczy o zaistnieniu wyjątkowej, niemożliwej do przewidzenia sytuacji i nie stanowi podstawy do skorzystania z niekonkurencyjnego trybu, jakim jest tryb zamówienia z wolnej ręki. Z całą pewnością konieczność zapewnienia świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska i gmin sąsiednich nie jest okolicznością, której nie dało się wcześniej przewidzieć. Przeciwnie, Zamawiający przez cały czas trwania umowy z Warbus Sp. z o.o. tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2016 r. miał tego świadomość. (..)

Zamawiający, co prawda zamieścił w dniu 10 lipca 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu. Jednak, jak wyjaśnił w toku rozprawy, nie spodziewał się, że moment przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług przewozowych na terenie miasta Grabiska i gmin sąsiednich w latach 2017-2025 zbiegnie się wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp. Ostatecznie Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego dopiero w dniu 7 października 2016 r w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i przewidział otwarcie ofert na 16 listopada 2016r., które w wyniku procedur odwoławczych ostatecznie nastąpiło 16 grudnia 2016r. Okoliczności przywoływane przez Zamawiającego tj. przedłużający się proces legislacyjny związany z implementacja do porządku krajowego dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych a także trwające procedury odwoławcze, nie były okolicznościami nieprzewidywalnymi i nie mogą one stanowić w żadnej mierze usprawiedliwienia w zbyt późnym rozpoczęciu procedury przetargowej w przedmiocie świadczenia usług przewozowych. Zamawiający mógł wszcząć procedurę przetargową jeszcze w 2015 r., kiedy to opublikowano wstępne ogłoszenie o planowanym zamówieniu, mógł też rozpocząć procedurę w terminie późniejszym tj. przed wejściem w życie dyrektywy. (..)

Podsumowując:

1. lzba uwzględniła odwołanie, uznając za zasadny zarzut naruszenia art. 10 ust. 1 i 2 ustawy w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy polegający na bezpodstawnym wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki,

2. Umowa z Warbus sp. z o.o. w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego została zawarta w dniu 31 grudnia 2016 r. (dowód w aktach sprawy)

3. Zamawiający z naruszeniem przepis6w ustawy zastosował tryb zam6wienia z wolnej ręki, co powoduje, ze zachodzi przestanki z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. (..)

Mając na uwadze powyższe oraz to, że w ocenie lzby utrzymanie umowy w mocy leży w interesie publicznym, lzba uwzględniając odwołanie zdecydowała o zastosowaniu sankcji przewidzianej w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit c ustawy Pzp i nadużyta na Zamawiającego kar finansową w wysokości 70 000 zt. lzba zgodnie z dyrektywami, wymienionymi w ust. 4 tegoż przepisu, decydując o nałożeniu kary finansowej wzięła pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia i zachowanie Zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy. W tym zakresie lzba stwierdziła, ze zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, mimo braku zaistnienia przestanek stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, kt6re sam ustawodawca kwalifikuje jako skutkujące unieważnieniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ponadto do naruszenia tego doszło wyłącznie z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego, który bezzasadnie zwlekając z rozpoczęciem procedury przetargowej. Okoliczności te wpłynęły na decyzję lzby o nałożeniu kary finansowej na Zamawiającego w wysokość 70 000 zł. Z kolei rozważając ewentualne konsekwencje unieważnienie zawartej umowy, lzba doszła do przekonania, ze jej utrzymanie i kontynuacja leży w interesie publicznym, bowiem chodzi o zapewnienie ciągłości świadczenia usług przewozu na terenie Miasta Gdańska i gmin sąsiadujących.

Izba nie zdecydowała także o skróceniu okresu obowiązywania umowy, mając na uwadze to, ze procedura wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego jest w toku a Zamawiający przewidział w zawartej umowie możliwość jej wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w związku z zawarciem umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Zgodnie z art. 193 ustawy Pzp wysokość kary finansowej nałożonej na Zamawiającego może wynieść nawet 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie. Przy określeniu wysokości kary finansowej, Izba miała na uwadze rodzaj i zakres naruszenia, które w ocenie lzby jest rażącym naruszeniem przepisów ustawy Pzp oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy, wynikając z zawartej umowy, która wynosi 9 658 828,80 zł. Orzeczona przez lzbę kara finansowa w wysokości 70 000 zł, stanowi zaledwie znikomy procent wartości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy, ale dla instytucji publicznej, jaką jest Zarząd Transportu Miejskiego, jest to kara która winna wywołać przede wszystkim skutek prewencyjny."


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ZTM Gdańsk
przetarg
BP Tour
PKS Gdynia
KIO
 • ds – 27.02.2017

  Wiadomo jakie autobusy zaproponowało BP Tour?

 • Ztm – 27.02.2017

  Wiadomo czy w końcu ktoś beknie w tym ztmie za marnotrawstwo miejskich pieniędzy?

 • bpt – 27.02.2017

  BP Tour wyjedzie SU trzeciej generacji. :-)

 • Woju – 27.02.2017

  W Lublinie jeżdżą na Conecto

 • Xyz – 27.02.2017

  Oby solarisy IV

 • pks_rulez – 27.02.2017

  Przecież nie ma już ZTM Gdańsk tylko Gdańskie Tramwaje i Autobusy :P

 • demo – 27.02.2017

  Nie ma ZKM a nie ZTM

 • Mariusz – 27.02.2017

  Czy Jerzy Dobaczewski poda się do dymisji czy wyleci ze stanowiska za niegospodarność publicznych pieniędzy i wałek za kontrakt na kilka baniek dla Warbusa i PKS Gdańsk na kolejne dwa lata?

 • Gdańszczanin – 28.02.2017

  "...przewozowych na terenie miasta Grabiska i gmin sąsiednich w latach 2017-2025..." nie bardzo rozumiem jakiego miasta Grabiska?sprawdzacie Państwo Redaktorzy co piszecie?

 • Jack – 28.02.2017

  Jakie ma doświadczenie w komunikacji miejskiej firma BP Tour?

 • solaris2284 – 28.02.2017

  woju,w Lublinie conecto to ma Warbus,a BP Tour ma jedynie bazę busów i autokarów,zaś Jacku doświadczenie w KM to BPT ma zerowe.Ogólnie jest to firma z podlubelskich Bełżyc i jest w częściowym układzie z Polskim Busem na kilku trasach.

 • bpt – 28.02.2017

  @JAck: Żadne, przecie to ich pierwszy kontrakt.

 • LU – 28.02.2017

  BP Tour jest znany z tego, że... jest sponsorem Motoru Lublin! :-)motorlublin.eu/sponsorzy-i-partnerzy

 • MFM – 28.02.2017

  Szykuje się konkretna i długotrwała walka w KIO. Zobaczymy jak się to wszystko powywraca.

 • . – 28.02.2017

  Jeżeli faktycznie BP Tuor nie ma doświadczenia w komunikacji miejskiej to ciężko to widzę. Za taką głodową stawkę w dużym mieście nie da się funkcjonować. W Gdańsku wszystko jest droższe niż w takich Bełżycach, nie mówiąc już o zarobkach.

 • Rafal – 28.02.2017

  Zobaczymy jak to bedzie

 • Marcin – 28.02.2017

  Człowieku jakie koszty zrobią jak PKS Grodzisk w Warszawie zatrudnia kierowców z Ukrainy za 1700 zł i będzie dobrze autobusów nie będą serwisowa bo po co. Po dwóch latach będą jeżdżący śmietnik. Zajezdni z te pieniądze nie pobudza wiedz jakąś stara hala wystarczy

 • mkm. – 28.02.2017

  I Brewczak jeszcze jakiś czas temu widział swoją szansę w Warszawie?! Hahahaha. Jeżdżenie za 5,83 na zadaniu, gdzie w większości trzeba mieć przeguby to kpina. Ile on chce płacić kierowcom? Jakie wozy kupi? A gdzie konkretna zajezdnia? On w ogóle przeliczył cenę kilometra?

 • Paweł – 28.02.2017

  Popatrzcie w historię orzeczeń KIO. Jest tam co nieco.

 • chris – 01.03.2017

  Co się tyczy doświadczenia to dla ZTMu te udokumentowane przez BP Tour było najwyraźniej okej. Co do ceny to przecież sama procedura przetargowa jest po to by płacić mniej za usługę. Jakby chodziło o jakość i normalny standard pracowniczy dla usługi to ZTM musiałby oddać je do GAiT gdzie znają kodeks pracy i stosują w praktyce. Takich zapisów ciężko jest wymagać w przetargu a co dopiero egzekwować. Poza tym i w innych branżach nie zdołano tak kontrolować by pracodawcy przestali zatrudniać na umowy cywilnoprawne (mimo że charakter pracy jest taki że powinna być na umowę o pracę), umowy o prace na 1/8 etatu mimo pracy na cały etat, etc. Wydaje mi się że wykorzystanie pracownika jest powszechne, niestety.

 • Henryk – 01.03.2017

  ZTM chciałby oddać wszystkie kursy przewoźnikowi komunalnemu (GAiT, dawniej ZKM Gdańsk), ale nie może. Są jakieś przepisy o organizacji przewozów w gminach ościennych, że tam musi być procedura przetargowa.A PKS Gdynia (dawniej PKS Wejherowo) gratuluje zwietrzenia spisku, brawo! Mam nadzieję że wasze wozy NIGDY po Gdańsku jeździć nie będą. ZTM dał zamówienia z wolnej ręki tym przewoźnikom ponieważ był pewny na 100% że mają odpowiedni tabor i warunki, a PKS Gdynia warunki może i ma, ale czy tabor ma tego nie wiemy, a jak ma to czy byliby w stanie go zunifikować z gdańskim malowaniem? Bo jakoś nie przemawia do ZTM jazda w barwach zielonych, albo ewentualnie niebieskich.

 • ZZ – 01.03.2017

  Kiedy wreszcie gdańska klika PO wyleci za niegospodarność i rozwalanie gdańskiej komunikacji? Co wie Lisicki i dyrektorzy ZTM, że są chronieni przez prezydenta?

 • ww – 01.03.2017

  Byle nie PKS Gdynia... gorszego przewoźnika to ja nie znam.

 • ww – 01.03.2017

  No może po za Żydbilisem... :)

 • Henryk – 02.03.2017

  @zz: zapamiętaj sobie że POmorze zawsze jest i będzie za PO, a pisdzielstwo niech szuka elektoratu w ciemnogrodzie na wschodzie. Za PO Gdańsk rozkwitnął, jak i większość Polski, a ciemnogród się bał i dopiero jak przejrzał to się obraził że nic nie dostał, bo nie chciał.

 • chris – 02.03.2017

  @Henryk ? "ZTM chciałby oddać wszystkie kursy przewoźnikowi komunalnemu (GAiT, dawniej ZKM Gdańsk), ale nie może. Są jakieś przepisy o organizacji przewozów w gminach ościennych, że tam musi być procedura przetargowa."Moim zdaniem to nadal dziwna interpretacja szukania taniości. Skoro musi być przetarg to jak działa MPK Poznań czy PKM Jaworzno?

 • GK – 02.03.2017

  @chris - Henryk niestety gada głupoty: nie ma żadnych przepisów o organizacji przewozów w gminach ościennych na poziomie krajowym - po prostu gminy ościenne nie chcą płacić GAiT 8,41 zł/wzkm za Kapenę czy 7,73 zł/wzkm za ćwierćwieczną, dwudrzwiową O405N (stawki netto GAiT z budżetu Gdańska 2017 r.). Gminy wolą za 6-7 zł/wzkm mieć maks. 7-letnie, dostosowane do potoków pasażerskich, pojazdy. Tylko nieudolność (albo coś gorszego) ZTM sprawiła, że po Pruszczu Gd. nie jeżdżą już dziś fabrycznie nowe pojazdy...

 • GK – 02.03.2017

  Przepraszam, może nie nieudolność, a "opieszałość ZTM" (jak w wyroku KIO). A wyrok pewnie byłby jeszcze ostrzejszy, gdyby KIO zrozumiało faktyczną konstrukcję umowy z Warbusem (faktyczny okres wypowiedzenia umów z Warbusem/PKS Gdańsk wynosi 8-9 miesięcy od zawarcia umowy z docelowym przewoźnikiem, a nie jeden miesiąc od zakończenia postępowania, które wygrał BP Tour).

 • chris – 02.03.2017

  @GK no i to miałem na myśli. Wracając do meritum to każdorazowe gadanie o słabych standardach zatrudniania po tego typu przetargach jest bez sensu. Są robione by szybko i tanio wprowadzić do ruchu nowe autobusy, którymi w mediach można się pochwalić. P.S Czy będzie artykuł jakiej marki autobusy dany oferent złożył?

 • solaris2284 – 03.03.2017

  Henryk,Gdańsk może i rozkwitnął,bo nie rozkwitł za PO,ale ty może wróć do szkoły.Co chodzi o BP Tour,to skończą pewnie jak PKS Zielona Góra w Lublinie.Z pazerności wygrali przetarg,a że żyłowali na bezpieczeństwie pasażerów,to wylecieli.Problem w tym,że o karze finansowej jakoś cicho.Przy dobrze skonstruowanej umowie jest szansa,że ZTM Gdańsk wykończy tą kolejną pazerną firemkę,która by opłacić przyszłe kary,będzie musiała zwinąć żagle,a że leasinguje porządne autokary,to tym więcej będzie ją kosztowało.No,chyba że planuje jakiś większy wałek?

 • gosć – 23.03.2017

  Bp tour nie ma zadnego doswidczenia na miejskich, kiedyś starował w Lublinie i został wyrzucony z przetargu za poświadczenie nieprawdy dotyczące WK. Można poczytać w internecie. Tylko Ukraińcy będą jeździli , pewnie na czarno za jakies 1700 zł bo tam ma takie stawki a Polak już nie chce jezdzic u niego. Pracowałem 3 miesiece po 30 dni, na kartach innych kierowcow się jeździ żeby przerwa wyszła

 • alekt – 25.04.2017

  Nie będzie Solarisów. 40 wozów z Evobusa.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....