TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

W jedności siła - relacja ze Zgromadzenia Ogólnego PSPA
Aleksander Kierecki - Opublikowano: 05.04.2004 22:54:59
W jedności siła - relacja ze Zgromadzenia Ogólnego PSPA

24 i 25 marca 2004 r. w hotelu Campanille we Wrocławiu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, które od 1992 do 2003 roku działało pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Pasażerskich Międzynarodowego Transportu Samochodowego. Związek liczy aktualnie 76 członków, jego prezesem jest Tomasz Ruczajewski, a wiceprezesem - Andrzej Osiński. W skład zarządu wchodzą: Aleksander Janiak, Ryszard Wójcik i Andrzej Starkiewicz. Podstawowe zadanie PSPA to szeroko rozumiane oddziaływanie na władze transportowe celem kształtowania polityki transportowej sprzyjającej prowadzaniu działalności z zakresu przewozów pasażerskich i związana z tym obrona interesów członków Stowarzyszenia - przede wszystkim wobec organów administracji państwowej. W ramach realizowanych zadań statutowych PSPA bierze udział m.in. w pracach nad przygotowywaniem aktów prawnych regulujących działalność przewozową osób, starając się przedstawić decydentom praktyczną stronę podejmowanych przedsięwzięć i jego realny wpływ na działalność transportową. Dlatego też przedstawicieli związku możemy spotkać m.in. na posiedzeniach Komisji Mieszanej krajów europejskich objętych bilateralnymi umowami z Polską, na spotkaniach Sejmowej Komisji Infrastruktury, Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego, Krajowej Radzie Przewoźników Drogowych oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Wszędzie tam PSPA stara się lobbować w interesie rozwoju polskiego transportu pasażerskiego.

Sukcesy PSPA

W sprawozdaniu podsumowującym ostatni rok działalności, zarząd PSPA podkreślił swój wpływ na kształtowanie polityki transportowej poprzez czynny udział w pracach Komisji Infrastruktury w związku z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. W rezultacie tych działań spełniono postulaty Stowarzyszenia i udało się wprowadzić do prawodawstwa następujące zapisy: dopuszczono podnajem w ramach wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych (zgodnie z art.5 ustawy o prawie przewozowym); wprowadzono maksymalne stawki kar nakładanych na przewoźników przez ITD (15 000 PLN na drodze i 30 000 PLN w firmie) oraz wycofano z Komisji Infrastruktury projekt zakazu przewozu dzieci nocą.

Oprócz tego udało się w polepszyć współpracę PSPA z Inspekcją Transportu Drogowego (zarówno w ramach spotkań zespołu konsultacyjno-doradczego, jak i podczas różnych konferencji (m.in. podczas l Zjazdu Inspektorów Transportu Drogowego w Karpaczu) oraz z Departamentem Transportu Drogowego - tutaj przede wszystkim współpraca dotyczyła procedury rozpatrywania wniosków unijnych, umowy INTERBUS oraz zmian prawnych dotyczących międzynarodowego transportu pasażerskiego po 1 maja 2004 r. (m.in. wprowadzenia tzw. euro-licencji).

Ponadto PSPA udało się pozytywnie interweniować u Dyrektora Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie w sprawie szybkości odpraw autokarów na przejściu granicznym w Olszynie, gdzie zwiększono ilość przenośnych urządzeń do odczytów komputerowych z 4 do 5 szt. Kolejny sukces to nagłośnienie niedostosowania włoskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej i stwarzanie poważnych problemów m.in. polskim przewoźnikom poruszającym się autokarami o długości powyżej 12 metrów.

Kolejna sprawa to niezbędne podnoszenie wiedzy wśród członków Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia międzynarodowych przewozów pasażerskich w obliczu bliskiej integracji z Unią Europejska. W tym celu PSPA organizowało szkolenia i seminaria.

Warto również podkreślić udział przedstawicieli związku w imprezach związanych ze środowiskiem przewoźników - w spotkaniu podczas giełdy w Murowanej Goślinie oraz podczas targów GLOB w Katowicach. To niewątpliwie najlepsza reklama dla firm, które jeszcze wahają się przed przystąpieniem do którejś z transportowych organizacji (i najczęściej w wyniku tego dylematu - nie przystępują do żadnej). Dzięki tego typu inicjatywom przewoźnicy widzą, że jest w Polsce organizacja, której zależy na skupieniu jak największego środowiska pasażerskiego transportu międzynarodowego i reprezentowaniu jego interesów wobec organów administracji rządowej. Przy takiej polityce na efekty nie trzeba długo czekać (tym bardziej, że wysokość miesięcznej składki członkowskiej nie jest zbyt wygórowana...) i w trakcie spotkania we Wrocławiu w skład Stowarzyszenia wpisało się 6 nowych członków (w tym Polbus Wrocław, ex PKS Wrocław).

Jest nadzieja, że poprzez połączenie sił z innymi europejskimi stowarzyszeniami, zakres oddziaływania PSPA w ramach Unii Europejskiej nie będzie ograniczał się tylko do urzędów w Warszawie, ale również dotrze do Brukseli. W interesie całego rynku przewoźniczego należy im tego życzyć!

Więcej na temat samej działalności PSPA można przeczytać w wywiadzie z Tomaszem Ruczajewskim, zamieszczonym w bieżącym wydaniu InfoBusa.

Zgromadzenie we Wrocławiu.

Podczas spotkania we Wrocławiu gościem PSPA był Maciej Wroński, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Anna Kurowska z Ministerstwa Infrastruktury, którzy wyjaśniali przede wszystkim bieżącą sytuację związaną z procesem wydawania licencji wspólnotowych. Część przewoźników wyrażała zaniepokojenie długim okresem oczekiwania na nie, jednak dyrektor Wroński uspokajał (obecnie jest wypisywanych 150 licencji dziennie) i złożył nawet obietnicę wobec wszystkich osób obecnych na sali, że te dokumenty trafią do wszystkich firm na czas. Jednocześnie przeprosił wszystkich za powstałe w związku z tym wymogiem trudności i zamieszanie.

Ustawa o cudzoziemcach

Kolejnym punktem obrad były nowe obowiązki prawne, które nakłada na przewoźników znowelizowana ustawa o cudzoziemcach - dostosowana do prawa unijnego (pełny tekst ustawy). Rozdział 12 tego przepisu mówi, że przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym jest zobowiązany do podjęcia działania dla upewnienia się, że cudzoziemiec zamierzający wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada ważny dokument podróży i wizę wymagane do przekroczenia granicy. Przepis ten rodzi następujące wątpliwości: czy kierowca, czy też sprzedawca biletów, ma prawo żądać od pasażerów pokazania paszportu i np. sprawdzić ważność wizy? Zdaniem Jarosława Jaskółowskiego z Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, takie prawo daje im sformułowanie " jest zobowiązany", jednak dla wielu przewoźników było to nie dość przekonywujące tłumaczenie, tym bardziej, że w razie stwierdzenia nie dopilnowania tego obowiązku przez firmę transportową komendant odpowiedniej placówki kontrolnej może nałożyć karę administracyjną w wysokości od 3 tys. do 5 tys. PLN za każdą przewiezioną osobę bez odpowiednich dokumentów. Przedstawiciel MSWiA zapewnił podczas spotkania, że Straż Graniczna nie będzie restrykcyjnie egzekwować tego przepisu. Oby...

Ustawa o VAT

Kolejny niebezpieczny dla międzynarodowych przewoźników pasażerskich przepis prawny to "słynna" ustawa o VAT, gdzie przy regułach podatkowych dotyczących międzynarodowego transportu osób, czyli morskiego, lotniczego i kolejowego "zapomniano" o transporcie drogowym. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób będzie opodatkowany międzynarodowy transport drogowy osób? Otóż według ustawy wychodzi na to, że w tej części, w jakiej będzie wykonywany na terenie Polski, zostanie objęty 7-procentową stawką VAT. Natomiast ta część, która będzie wykonywana poza terytorium Polski, nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu. W związku z tym autobusowi przewoźnicy międzynarodowi nie będą wykazywali tej części usług w obrotach. Będzie im przysługiwało tutaj prawo do odliczeń, ale zwrot naliczonego podatku zostanie im przyznany tylko wtedy, gdy będą wyłącznie wykonywali usługi międzynarodowego transportu drogowego osób poza terytorium Polski! To zdarza się bardzo rzadko i jest to jawna dyskryminacja tych przedsiębiorców, przede wszystkim wobec uprzywilejowanej pozycji firm kolejowych i lotniczych! Ponadto może to znacznie podrożyć koszty ich działalności. Co gorsza, Ministerstwo Finansów w ogóle nie zareagowało na zaproszenie PSPA do spotkania, celem wytłumaczenia się z tego kontrowersyjnego przepisu. Stowarzyszenie zapowiedziało, że będzie się usilnie domagać wyjaśnień w tym zakresie.

Oprócz tych głównych tematów prawnych, podczas Zgromadzenia dyskutowano o problemach z Państwową Inspekcją Sanitarną, która wymaga od kierowców spełnienia identycznych wymagań, jak wobec kucharzy w restauracji (najlepsza tutaj rada to zaprzestanie sprzedaży w autobusie jakichkolwiek artykułów spożywczych, poza wrzątkiem zrobionym z wody zakupionej w sklepie...) oraz o "górze lodowej", jaką może być restrykcyjne przestrzeganie Ustawy o prawie autorskim i wykorzystywaniu podczas podróży autobusem nagrań lub filmów bez licencji należnej ZAIKS-owi... Tutaj pojawia się problem - płacenie opłaty abonamentowej za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych, zgodnie z ustawą o TV...

Prezentacje firm

Podczas Zgromadzenia swoje przysłowiowe 5 minut miały firmy, które zajmują się działalnością powiązaną z międzynarodowym transportem pasażerskim. Główną prezentację przygotowała firma EvoBus Polska, której ogólną strategię działania przedstawił jej prezes, Günter Klemt, natomiast szczegółową ofertę koncernu na rynku autobusów turystycznych omówił Roman Kałużyński (dyrektor sprzedaży marki Mercedes-Benz) i Jerzy Fołda (dyrektor sprzedaży marki Setra). Warto tutaj wspomnieć, że EvoBus zapewnił transport członków Stowarzyszenia z Warszawy (autobusami Mercedes-Benz Travego i Setra S415H). Ponadto swoje prezentacje przedstawiły następujące przedsiębiorstwa związane z branżą: firma Shell Polska (przede wszystkim w odniesieniu do kart paliwowych euroShell), firmy D.A.S Ubezpieczenie Ochrony Prawnej S.A. (główny produkt skierowany do przewoźników autokarowych to ubezpieczenie ochrony prawnej dla właścicieli i kierowców pojazdów) oraz firma Centrum Wspierania Projektów Europejskich, której przedstawiciel w rzeczowy sposób przedstawił możliwość pozyskiwania po 1 maja 2004 r funduszy pomocowych z Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się transportem pasażerskim.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PSPA

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....