TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

'Ustawa PKS'. Pytania i odpowiedzi ministerialne [Cz. 2]
MINISTERSTWO CYFRYZACJI / INFOBUS.PL - Opublikowano: 05.08.2019 09:00:01
fot. UM Sanok

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawiły się odpowiedzi na najważniejsze pytania, które wiążą się z uruchomieniem od września dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Trzeba to przeczytać, gdyż poruszana problematyka jest dosyć szeroka. Publikujemy ich kolejną część. Pierwsza jest dostępna tutaj.

Czy jest konieczna uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w celu uzyskania dopłaty z Funduszu na linię komunikacyjną?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarcie umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

W jaki sposób wojewoda powinien zweryfikować dane i informacje zawarte we wniosku o objęcie dopłatą?

Odpowiedź: Organizator jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku o dopłatę. Na podstawie tych dokumentów wojewoda powinien mieć możliwość weryfikacji powyższych danych w oparciu o przedłożone przez organizatora dokumenty.

Jakie dokumenty organizator powinien przedstawić wojewodzie w ramach wniosku o objęcie dopłatą?

Dokumenty powinny zawierać w szczególności dane i informacje takie jak:

  • wielkość pracy eksploatacyjnej,
  • koszty i przychody z działalności przewozowej na podstawie których obliczono planowaną kwotę deficytu linii komunikacyjnej,
  • planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym, a także planowany udział własny organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu linii komunikacyjnej,
  • dane dotyczące liczby zatrzymań autobusu na przystankach oraz informacje w zakresie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w ramach dostępu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Czy przewozy realizowane na terenie gminy będącej gminą miejsko-wiejską są komunikacją miejską?

Odpowiedź: Przewozy, których organizatorem jest gmina miejsko-wiejska realizowane na obszarze tej gminy nie mają charakteru komunikacji miejskiej. Są to gminne przewozy pasażerskie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przepisów ustawy nie stosuje się do przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej. Definicja komunikacji miejskiej zawarta jest w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który za komunikacje miejską uznaje gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo miasta i gminy, miast, albo miasto i gminy sąsiadujących jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie.

Czy istnienie takiego porozumienia wyklucza możliwość dofinansowanie nowych linii? Czy w przypadku braku takiego porozumienia organizator może zgłosić linię, która będzie się zatrzymywać na przystanku w mieście, ale punkt początkowy/końcowy będzie miała w miejscowości wiejskiej?

Odpowiedź: Na zagadnienie należy spojrzeć od strony, kto zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym jest w danej sytuacji organizatorem. Porozumienie, o którym mowa w definicji komunikacji miejskiej zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczy sytuacji gdy organizatorem jest prezydent miasta i wtedy takie przewozy będą miały charakter komunikacji miejskiej. Dopłata ze środków Funduszu nie dotyczy komunikacji miejskiej. W przypadku gdy przebieg linii przewiduje przystanki w mieście ale punkt początkowy/końcowy będzie ona miała w miejscowości wiejskiej, są to przewozy pomiędzy dwoma gminami, zatem z mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym są to przewozy powiatowe, dla których organizatorem jest starosta i to on na potrzeby organizowanych przez siebie przewozów będzie mógł się zwrócić o dopłatę z Funduszu. Należy jednak wskazać, że przewozy na takiej linii komunikacyjnej może zorganizować prezydent miasta w porozumieniu, o którym mowa a art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z sąsiednia gminą i wtedy będą one miały charakter komunikacji miejskiej.

Czy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będące gminami miejskimi, a jednocześnie będące organizatorami publicznego transportu zbiorowego na terenie swojej gminy, zostają wyłączone z możliwości korzystania z dofinansowania środkami z Funduszu?

Odpowiedź: Dopłacie nie podlegają przewozy organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które zorganizowały komunikację miejską na swoim obszarze. Nie wszystkie gminy zorganizowały komunikacje miejską. Jeśli obsługa komunikacyjna na ich terenie jest realizowana np. przez komunikację powiatową to właściwym do ubiegania się o dopłatę na zorganizowane przez niego linie powiatowe z Funduszu jest dany starosta.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie
ustawa
PKS
PTZ
MI
MC umowa

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....