TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

'Ustawa PKS'. Pytania i odpowiedzi ministerialne [Cz. 1]
MINISTERSTWO CYFRYZACJI / INFOBUS.PL - Opublikowano: 02.08.2019 09:00:47
fot. wikipedia

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawiły się odpowiedzi na najważniejsze pytania, które wiążą się z uruchomieniem od września dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Trzeba to przeczytać, gdyż poruszana problematyka jest dosyć szeroka. Dziś publikujemy ich pierwszą część.

Czy linie komunikacyjne w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uruchamiane z wykorzystaniem środków Funduszu muszą być ujęte w planach transportowych?

Odpowiedź: Jeżeli organizator jest zobowiązany do sporządzenia planu transportowego i bezpośrednio zawrze umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku określonym w art. 22 ust. 1 pkt 4 to linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej nie muszą być ujęte w planie transportowym (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

Natomiast jeżeli organizator dokona wyboru operatora w pozostałych trybach określonych w art. 19 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i jest zobowiązany do sporządzenia planu transportowego w związku z art. 9 ww. ustawy to w tej sytuacji linie komunikacyjne na których mają być organizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej muszą być ujęte w planach transportowych.

W sytuacji gdy organizator nie jest zobowiązany do sporządzenia planu transportowego to może zorganizować i uruchomić przewozy bez planu transportowego wyznaczając linie komunikacyjne w drodze uchwały właściwej rady organu stanowiącego.

Czy w przypadku gdy przewozy są realizowane przez samorządowy zakład budżetowy to organizator, będzie mógł skorzystać ze środków Funduszu?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ilekroć w ustawie jest mowa o umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy przez to rozumieć również akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy.

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie "nowa linia komunikacyjna"?

Odpowiedź: Zgodnie z definicją "linii komunikacyjnej" zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym linia komunikacyjna to połączenie komunikacyjne na sieci dróg (…) wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na liniach komunikacyjnych, po których odbywa się transport publiczny.

W przypadku gdy dana linia komunikacyjna zostanie uzupełniona o nowe przystanki komunikacyjne lub o dodatkowe kursy w godzinach innych niż już funkcjonujące należy traktować ją jako nową linie.

Czy korzystając ze środków Funduszu będzie można nadal otrzymywać dopłaty do biletów ulgowych?

Odpowiedź: Tak. Uzyskanie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dopłaty do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem biletów ulgowych.

W jakiej formie może zostać zawarta współpraca między powiatem a gminami?

Odpowiedź: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako formę współpracy między powiatem a gminą w związku z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego przewiduje zawarcie związku powiatowo-gminnego.

Kto jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego kiedy linia przebiega przez dwa województwa?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest województwo właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej jest organizatorem przewozów na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich.

Jak oszacować deficyt pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach o charakterze użyteczności publicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest to ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla tej linii nieuwzględniający rozsądnego zysku, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie
ustawa
PKS
PTZ
MI
MC umowa

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....