TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Ursus planuje, bank tłumaczy, a egzekucja zawieszona!
INFOBUS.PL - Opublikowano: 25.03.2019 14:20:45 1 komentarz
Ursus planuje, a bank tłumaczy skąd egzekucja

Sporo ostatnio się dzieje wokół Ursusa. Producent poinformował, że jest na etapie uzgadniania podziału prac z partnerami przy realizacji pierwszego etapu zamówienia NCBiR na dostawę elektrobusów. Jednocześnie PKO BP przedstawiło swoje stanowisko w kwestii wszczęcia ezgekucji na majątku Ursusa.

Realizacja etapu B+R dla NCBiR bez zagrożeń?
Przed weekendem, 20 marca Ursus opublikował raport bieżący. Komunikat odnosi się do gigantycznego zamówienia NCBiR na dostawę autobusów elektrycznych. Z jego treści wynika, że producent podjął pewne kroki, które mają podkreślić jego gotowość oraz partnerów do zarealizowania pierwszego etapu kontraktu. W komunikacie czytamy:

"Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, wykonując zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego zawarte w piśmie z dnia 19 marca 2019 r. (znak pisma DSP-WOI.4550.33.2019.MT) informuje, iż strony konsorcjum URSUS BUS, w skład którego wchodzi m.in. Emitent oraz spółka zależna Emitenta - URSUS BUS S.A., są na etapie uzgodnień i negocjacji szczegółowego podziału prac i wynagrodzenia między poszczególnymi stronami tworzącymi konsorcjum zaangażowanymi w realizację umowy z NCBiR.

Nie poczyniono dotychczas ustań (ponad umowę konsorcjum), które zostałyby sformalizowane.

Po ustaleniu podziału prac i wynagrodzenia między poszczególnych konsorcjantów, Spółka poda do publicznej wiadomości informację w tym zakresie."

Jak więc widać Ursus robi co może aby nie stracić zamówienia, które może być dla niego szansą na wyjście z kryzysu. Zapewnienia te mogą być jednak niewystarczające i wcale nie będzie zaskoczeniem jeśli NCBiR zażąda dodatkowych gwarancji.

Oświadczenie PKO BP
Natomiast dzień później, 21 marca bank PKO BP wystosował oświadczenie, w którym wyjaśnił powody wszczęcia egzekucji na majątku Ursusa. Przypomnijmy, że chodzi o nieco ponad 10 mln zł długu, które producent z Lublina jest mu winien. O sprawie pisaliśmy cztery dni temu. Bank tłumaczy, iż został zmuszony do podjęcia takiego kroku, gdyż Ursus nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań.

"PKO Bank Polski, który jest instytucją zaufania publicznego, zawsze stoi na straży środków powierzonych mu przez deponentów oraz chroni interesy swoich akcjonariuszy. W sytuacji braku obsługi zadłużenia przez klientów, regulacje obowiązujące w sektorze zmuszają bank do podjęcia kroków w celu zabezpieczenia interesów banku. W szczególności, bank nie może akceptować sytuacji, w której przez wiele miesięcy zadłużenie jest nieobsługiwane, zapisy umowne są nierespektowane oraz podejmowane są działania ukierunkowane na uwolnienie ustanowionych zabezpieczeń – wbrew zapisom umownym oraz bez wiedzy i akceptacji ze strony banku.

Na każdym etapie bank rozmawia z dłużnikami i jest otwarty na propozycje, które muszą być akceptowalne dla wszystkich stron. Jeśli natomiast podejmowane przez wiele miesięcy przez bank działania restrukturyzacyjne okazują się bezskuteczne, klient nie reguluje swoich zobowiązań oraz nie realizuje wypracowanych rozwiązań, to bank nie ma innego wyjścia, jak złożenie wniosku egzekucyjnego i doprowadzenie do zajęcia komorniczego ruchomości oraz nieruchomości należących do dłużnika. Działania takie zawsze prowadzone są w zgodzie z obowiązującym prawem, np. w oparciu o nadaną przez sąd klauzulę wykonalności na notarialnym oświadczeniu dłużnika o poddaniu się egzekucji."

Przypomnijmy, że Ursus uznał działania podjęte przez komornika na rzecz banku za bezprawne i podjął już działania zmierzające do zawieszenie egzekucji. Ale czy to się producentowi uda? Nie da się ukrsyć, że coraz więcej jego kontrahentów traci cierpliwość. I trudno im się dziwić.

AKTUALIZACJA 14:40- egzekucja zawieszona!
Ursus wystosował dziś nowy komunikat. Informuje w nim, że egzekucja zotała zawieszona. Piłka jednak po stronie banku, gdyż na postanowienie Sadu Rejonowego Lublin-Wschód w Świdniku PKO BP przysługuje zażalenie. Oto treść dzisiejszego raportu bieżącego:

"Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 25 marca 2019 roku powziął informację o wydaniu w dniu 21 marca 2019 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na skutek wniosku Emitenta, postanowienia w sprawie o sygn. akt IX GRp8/18 o dokonaniu przez Sąd zabezpieczenia majątku Emitenta poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Józefa Ogorzałka z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, na okres 3 (trzech) miesięcy.

Na ww. postanowienie bankowi przysługuje zażalenie.

O wszczęciu egzekucji oraz podjętych krokach prawnych Spółka zakomunikowała raportem bieżącym nr 14/2019 w dniu 20 marca 2019 r."


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
Ursus
PKO BP
NCBiR
elektrobus
  • Aurelia – 26.03.2019

    Ursus mógłby dokończyć realizację dostawy autobusów do Zielonej Góry. Dzięki temu wyszedłby z dołka.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....