TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Polski rynek pojazdów użytkowych w 2019 r.
InfoAir.pl - Opublikowano: 14.01.2020 13:00:19
Polski rynek pojazdów użytkowych w 2019 r.

W 2019 roku w Polsce przybyło 30 788 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t i jest to już mniej o 5,4% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 5,2%, jak i w grupie autobusów o 8%.

Słaby grudzień

W grudniu zarejestrowano 1 775 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to mniej o 19,4% niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa.

To był szósty miesiąc kiedy w obu grupach składowych liczba rejestracji zmniejsza się - zarówno wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów. Cały rynek od początku roku pogłębił spadek skumulowanych rezultatów, który po listopadzie wynosił -4,4% a teraz wyniósł -5,4%. Wprowadzenie od połowy czerwca br. tachografów cyfrowych, spowodowało - po wyprzedzająco wyższych rejestracjach w maju i czerwcu br. przyhamowanie na rynku pojazdów użytkowych. Jednak wyraźnie zaznacza się również obniżenie koniunktury na rynku w tym segmencie. Ostatni grudniowy rezultat był najniższy w ciągu ostatnich sześciu lat.

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 19,2% r/r, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (-30,3%). Podwozia ciężarowe zanotowały minimalny wzrost (+1,9%) natomiast niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, zwiększyły się o 14,6%. Liczba nowych autobusów obniżyła się o 21% w porównaniu do grudnia 2018 r. a ich wydania wyniosły 147 szt. Wydania ciężarówek osiągnęły 1 628 szt.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w grudniu 2019 r. 147 rejestracji, mniej o 21% r/r. Początek br. od stycznia do marca, upłynął ze spadkami. W drugim kwartale obserwowaliśmy coraz wyższy wzrost. Później od lipca ubr. już do końca roku utrzymywały się głębokie spadki (lipiec -35,8% r/r; sierpień -27,2% r/r; wrzesień -35,9% r/r: październik -19,6% r/r; listopad -16,3% r/r). Przypomnijmy jednak, że ubiegłoroczne wyniki m.in. mocno rosły przed wyborami samorządowymi, do których przygotowywały się miasta odnawiając też tabor autobusowy. Natomiast podobnie, jak w innych segmentach rynku pojazdów użytkowych, nowe wymagania dla tachografów w nowo rejestrowanych pojazdach od 15 czerwca br. mogły znaleźć odzwierciedlenie w wynikach również w segmencie autobusów.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w grudniu 2019r. w analizach PZPM 52 szt. Było to o 10 szt. mniej (-16,1%) niż rok wcześniej i więcej o 6 szt. niż przed miesiącem (+13%). Najliczniej rejestrowały tu SOLARIS i ISUZU.

W ogólnym rankingu marek w grudniu 2019r. przewodził MMERCEDES-BENZ (66 szt.; +10%) za nim SOLARIS (23 szt.; -18%) i FORD (19 szt.)

W całym 2019 roku przybyło 2471 autobusów, -8% mniej niż w takim samym czasie 2018r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 1 086 autobusów (-2%). Na drugim miejscu SOLARIS po rejestracji 434 szt. (+5%). Za nim jest MAN z rezultatem 327 rejestracji i wzrostem (+30%). Na czwartej pozycji bez zmiany IVECO (171 szt.) z 15% wzrostem. Pierwszą piątkę zamknął FORD (61 szt).

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2019r. przybyło 1329 (-9%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 1466 w analogicznym okresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS (427szt.), MAN (309 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (247 szt.), oraz IVECO (58 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w grudniu 2019r. zarejestrowano 1 628 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-19,2% r/r; -388 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (968 szt.;

-30,3% r/r). Wśród podwozi rejestracje były wyższe niż przed rokiem i osiągnęły 660 szt. (+5,3%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 472 szt.; +1,9 % r/r i samochodów specjalnych 188 szt.; +14,6%). W trzech grupach składowych odnotowaliśmy spadki w porównaniu z wynikami z listopada br. Rynek ciągników i podwozi specjalnych skurczył się o ponad 1/5 a podwozi ciężarowych o 7,6% (m/m). Ogólnie w zagregowanej grupie rezultat był niższy niż miesiąc wcześniej o 17,6% m/m (-348 szt.)

Skumulowana liczba rejestracji w 2019 roku (28 317) jest niższa niż rok wcześniej (-5,2%). Sytuacja w rejestracjach samochodów ciężarowych do czerwca br. dodatkowo była podbudowana przez wprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br., co jednocześnie w następnych miesiącach przyhamowało rozwój. Zaplanowane do wejścia w życie od września br. standardy WLTP m.in. dla kategorii N2 czy nowe wzory COC (świadectw homologacji) jak i wprowadzenie od września br. normy Euro VI D nie zahamowały spadku widocznego od lipca w rejestracjach. Rozwojowi rynku samochodów ciężarowych w br. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarce ale coraz częściej mówi się o spowolnieniu, co zaczyna zaznaczać się w wynikach nowych rejestracji. Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa w grudniu ub.r. wskazały spadek nastrojów do -2,5 pktu podczas gdy w listopadzie odnotowano jeszcze poziom bliski 0 (0,5) co oznaczało niemal równowagę ocen pozytywnych, jaki i negatywnych stanu bieżącego. Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej były bardziej pesymistyczne niż zgłaszane w listopadzie. Rozwój polskiego transportu m.in. pośrednio decyduje o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Transportowcy mogą spodziewać się ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód w ich działalności związanych z nieodwołalnym już Brexitem czy z tzw. Pakietem Mobilności PE.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zwiększyły się i wyniosły w grudniu ub r. 660 szt. (+5,3% r/r; -12% m/m) wobec 627 rok wcześniej i 750 miesiąc wcześniej. Przy czym wzrost wykazały podwozia pod samochodami specjalnymi jak i ciężarowe. Pierwsze miejsce w całej grupie zajął MAN (176 szt.). Na drugim był MERCEDES-BENZ 120 szt., a trzecie miejsce przypadło IVECO z wynikiem 107 szt. Dalej SCANIA zyskała 72 szt. a kolejne były VOLVO 50 szt. i RENAULT 48 szt.. W pierwszej piątce wzrost odnotowały: MAN (+21,4%), MERCEDES-BENZ (+25%), SCANIA (+16,1%) i RENAULT (+20%), natomiast spadki – IVECO (-6,1%) i VOLVO (-45,7%).

W grupie ciągników samochodowych w grudniu 2019r. najwięcej ciągników zarejestrowało VOLVO, które wydało 307 szt. (+5% r/r i +15% m/m). Na drugim miejscu był MAN z liczbą 197 szt.

(-28% r/r i +10% m/m), a na trzecim DAF (196 szt.; -18% r/r i -13% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął MERCEDES-BENZ (123 szt.; -44% r/r: -48% m/m). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (90 szt.; -63% r/r; -61% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w grudniu 2019r. 1 348 szt. Było to mniej o 418 szt. niż rok wcześniej (-23,7%) i mniej o 335 szt. (-19,9%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: VOLVO (356 szt.; -7% r/r), MAN (313 szt.; -12%) i DAF (235 szt.; -11%).

W ogólnym rankingu marek w grudniu 2019r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał MAN 373 szt. (-10,6%) uzyskując 22,9% tej części rynku –więcej o 2,2 pkt. proc. niż przed rokiem. Drugie było VOLVO 357 szt. (-7%). Jego udział wyniósł 21,9% i był wyższy niż w ub.r. (+2,9 pkt. proc). Za nim MERCEDES-BENZ po rejestracji 243 szt. (-23,1%) i czwarty DAF, który wydał 241 szt. (-14,2% r/r; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (162szt.; -47,1%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 94% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 68% rynku czyli 3,5 pkt. proc. Mniej niż rok wcześniej.

W całym 2019 r. zarejestrowano 28 317 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek w skali roku pogłębił się do 5,2%. Po listopadzie wynosił 4,2%. W całej grupie znalazło się 20 272 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu do 2018 o 1 895 szt. (-8,5%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4925 rejestracje (-11%) a za nim SCANIA (4229; +5%). Dalej VOLVO (3405; -4%), i MAN (3304; -21%). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (3100; +4%).

W tym samym czasie przybyło 8 045 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+4,4%; +342 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1958) za nim, na drugiej pozycji jest MERCEDES-BENZ (1393), który wyprzedza IVECO (1287) i SCANIĘ (1040) oraz VOLVO (840).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w 2019r. najwięcej pojazdów wydał DAF (5711; -12%). Po nim SCANIA (5269; +7,5%) i MAN (5262; -10,5%) wyprzedzają markę MERCEDES-BENZ (4497 szt. +4,2%) i VOLVO (4245 szt. -4,7%).

Pierwsze dwie marki SCANIA i DAF osiągnęły w 2019. kolejno 20% i 19% rynku. Trzeci MAN miał niemalże 18% udział. Kolejne dwie - MERCEDES ma 16% i VOLVO 15%. Pierwsza piątka skupiła w ub.r. 88% rynku wobec 87% rok wcześniej.

Firmy rejestrujące na regon objęły 92% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 76% rynku, o 1 pkt. proc. mniej niż w 2018 r.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. w 2019 w ogólnym rankingu – pierwszy był DAF (5597szt.; 22% udz.) po spadku o 12% Na drugim miejscu po wzroście o 7,5% SCANIA (5269 szt.; 21% udz.) a trzeci MAN (4519szt.; -14,7% i 18% udz.), który w 2018 r. był drugi. Dalej bez zmiany VOLVO (4235 szt.; -4,6%;17% udz.). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (3961 szt.; +1,1% i 16% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1405), IVECO (382) a dalej FORD TRUCKS (23) za nim KAMAZ (9) i TATRA (5).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w grudniu 2019 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 7 577szt. nowo zarejestrowanych pojazdów ze spadkiem o 8,1% r/r. W stosunku do listopada grudniowy rynek samochodów dostawczych był aż o 40,3% wyższy. To przyśpieszenie ma związek z wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych norm emisji CO2 od początku 2020 r.

W całym 2019 roku zarejestrowano 69 872 nowe samochody dostawcze do 3,5t, co jest wynikiem wyższym od tego w 2018 roku o +1,5%.

W grudniu 2019 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem był Fiat (1794 szt.) z dużą przewagą (+753 szt.) nad drugą marką Renault (1041 szt.). Udział Fiata w rynku wyniósł 23,7% a Drugie Renault zajęło 13,7% rynku a trzeci Volkswagen 11,2% po rejestracji 846szt.. Za nim na czwartej pozycji uplasował się Ford (827szt. -3,7%). Pierwszą piątkę zamknął Mercedes-Benz (668 szt.; +2,3%) a za nim Iveco (635szt. -4,5%).

W ogólnym rankingu modeli, w grudniu br. niespodzianka na pierwszym miejscu – Fiat Fiorino (985) drugi leader całoroczny Renault Master (811szt.), za nim Iveco Daily (635szt.). Czwarty Volkwagen Crafter (542). Piąty Mercedes-Benz Sprinter (533). Drugą piątkę otworzył Fiat Ducato 461 szt.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w grudniu 2019 r. przybyło 2 171 szt. Jest to zbliżony do osiągniętego w 2018 r. (-1,0%; -21 szt.) i niższy niż w listopadzie br. o 9,6% (-231 szt.). Utrzymujący się do maja stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012, kiedy sprowadzono jeszcze mniej ( 1,9 tys. szt.). W lipcu br. przekroczył średnią dla analogicznego miesiąca z ostatnich 10. lat, o 200 szt. W ostatnim miesiącu pozostał na niższym poziomie niż rok wcześniej ale też niższym niż średnioroczna z 2018r. W całej grupie wyróżniliśmy 1 915 samochodów ciężarowych (-3,3% r/r; -11,9% m/m) i 256 autobusów (+20,8% r/r; +11,8% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 31 453 (-2,3%) używane pojazdy użytkowe. W tym 28 246 (-2,8%) samochodów ciężarowych i 3 207 autobusów (+2,9%). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 665 szt. więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....