TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Jak kontrolować kierowców w zakresie alkoholu i narkotyków?
InfoBus.pl - Opublikowano: 30.06.2020 10:00:49
Jak kontrolować kierowców w zakresie alkoholu i narkotyków? fot. PSP Warszawa

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz stołeczny ratusz zwróciły się do premiera o regulację przepisów ws. kontroli kierowców.

Do tej pory antynarkotykowa i antyalkoholowa prewencja nie doczekała się jasnych przepisów w tym względzie mimo, że IGKM o tej sprawie informuje rząd od przynajmniej 5 lat. Mamy nadzieje, że warszawski wypadek spowoduje zmiany w tym zakresie i polscy przewoźnicy otrzymają zgodę na przeprowadzania testów. Na razie bazują one na dobrej woli pracodawców i pracowników.

Czas na regulacje

Trwają działania wyjaśniające okoliczności wypadku autobusu, do którego doszło w czwartek, 25 czerwca, na moście Grota-Roweckiego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a 18 doznało różnego rodzaju obrażeń i trafiło do szpitali. Postępowanie w tej chwili prowadzi prokuratura w Warszawie, o czym pisaliśmy w InfoBusie TUTAJ

-"Zwrócimy się do premiera Mateusza Morawieckiego o uregulowanie przepisów dotyczących tego, by przewoźnicy mogli również przeprowadzać kontrolę kierowców komunikacji miejskiej – poinformował w piątek PAP wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński.

Zaznaczył, że chodzi o regulacje, które miałyby "rangę ustawową i umożliwiły przewoźnikom taką właśnie kontrolę".

Robert Soszyński podkreślił, że ani pracodawca, ani ZTM, ani miasto nie mają możliwości prawnych pozwalających na przeprowadzanie kontroli pracowników firm przewozowych pod kontem zażywania środków psychoaktywnych. W jego ocenie pracodawcy mają również ograniczone możliwości dotyczące kontroli trzeźwości pracowników.

Od kilku lat

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zabiega od wielu lat, niestety bezskuteczne, o dokonanie zmian w polskim prawodawstwie w postaci podstaw prawnych, które umożliwiłyby pracodawcy przeprowadzanie kontroli stanu trzeźwości pracowników, przed dopuszczeniem ich do pracy, szczególnie w sektorze transportu publicznego.

-"Składaliśmy wiele wniosków w przedmiotowej sprawie do Ministra Infrastruktury, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia. W styczniu br. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozpoczęciu prac analitycznych nad przedmiotową problematyką – mówi Dorota Kacprzyk, prezes Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.

Jak pokazuje ostatni tragiczny wypadek autobusu miejskiego w Warszawie, zapewnienie operatorom transportu publicznego możliwości prewencyjnego badania stanu trzeźwości pracowników wykonujących prace, przy których brak odpowiedniej sprawności psychofizycznej może stanowić szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika oraz innych osób jest kluczowe dla interesu zdrowia publicznego.

-"Niezmiennie od wielu lat ostrzegamy, że brak odpowiednich uregulowań, a w konsekwencji pozostawienie pracownikowi możliwości odmowy poddania się takim badaniom, szczególnie w branży publicznego transportu zbiorowego mogą skutkować poważnymi konsekwencjami w postaci katastrofy w ruchu lądowym, co niestety właśnie miało miejsce w czwartkowym wypadku – podkreśla Dorota Kacprzyk.

Co należy zrobić?

Kolejnym argumentem na rzecz zmian legislacyjnych jest fakt, że przepisy w zakresie badania trzeźwości kierowców odnoszą się wyłącznie do alkoholu, utrudniając pracodawcom wykrywanie i eliminowanie z zatrudnienia osób uzależnionych od innych niedozwolonych substancji takich jak narkotyki czy dopalacze, nie mniej, a niekiedy nawet bardziej niż alkohol, niebezpiecznych dla otoczenia. Nie da się na ogół ich wykryć, jak wiadomo, przy pomocy urządzeń dedykowanych badaniu obecności alkoholu w organizmie. Jeśli zatrudniony brał np. narkotyki, to policja może interweniować wyłącznie wówczas, gdy dana osoba zaczyna stwarzać zagrożenie dla otoczenia. W innych wypadkach nie ma podstaw do przeprowadzenia takiego badania bez zgody zainteresowanego.

Zdaniem IGKM to ewidentny przypadek występowania luki prawnej i dlatego IGKM po raz kolejny zwrócił się z wnioskiem do premiera o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu kompleksowe uregulowanie przedmiotowej kwestii i umożliwienie pracodawcom prewencyjnego badania pracowników wykonujących prace, przy wykonywaniu których brak odpowiedniej sprawności psychofizycznej może stanowić szczególne zagrożenie dla życia lub zdrowia samego pracownika i innych osób. Przedmiotem tego badania powinna być obecność w organizmie wszelkich prawnie niedozwolonych substancji tj. w szczególności alkoholu, substancji odurzających czy psychotropowych.

IGKM proponujemy następujące zmiany w obowiązujących przepisach:

  • 1. Usunięcie art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zm.,)

  • 2. Dodanie w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zm.) nowego art. 224 o następującym brzmieniu:

Art. 224. §1 Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie

do alkoholu, albo spożywał alkohol lub środek działający podobnie do alkoholu w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

§2 Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w §1, służą również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu

do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.

§3 Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także

na żądanie pracownika, o którym mowa w §1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art. 47 ust. 2. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§4 W sytuacji, gdy obecność w organizmie pracownika podczas świadczenia pracy alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu mogłaby sprowadzić poważne zagrożenie zdrowia lub życia pracownika lub innych osób, jak również ryzyko wyrządzenia przez pracownika szkody znacznych rozmiarów w mieniu pracodawcy

lub osób trzecich, dopuszcza się wykonywanie przez kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej prewencyjnych kontroli zawartości w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych posiadających odpowiednie świadectwo wzorcowania . Wynik prewencyjnej kontroli, o której mowa poprzednim zdaniu, nie stanowi dowodu w jakimkolwiek postępowaniu przeciwko pracownikowi.

§5 Odmowa poddania się kontroli, o której mowa w §4 skutkuje obowiązkiem niedopuszczenia do pracy pracownika przez kierownika zakładu pracy lub osobę przez niego upoważnioną. Osoby przeprowadzające kontrolę, o której mowa w §4, są w takiej sytuacji obowiązane niezwłocznie wezwać uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego w celu przeprowadzenia badania stanu trzeźwości pracownika.

Dodajmy, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poparła inicjatywę IGKM, sugerując wprowadzenie stosownych zmian w Kodeksie pracy.

Arriva o przepisach 

Na koniec mamy też opinię Arrivy, na temat aktualnych przepisów w zakresie kontroli kierowców. Jak podkreśliła rzeczniczka spółki Joanna Parzniewska, obecnie kwestia ta nie jest uregulowana prawnie.

-"Jest niejasna, w związku z tym, że pracodawca musi mieć uzasadnione podejrzenia, żeby takie badanie przeprowadzić" - zaznaczyła. Dodała, że badanie - jeśli już do niego dojdzie - przeprowadzane jest w obecności policji.

-"Na pewno jesteśmy otwarci co do szukania takiego rozwiązania, które albo to prawo ureguluje, albo po prostu wypracowania rozwiązań, które w ramach obowiązującego prawa pozwolą nam częściej i wyrywkowo kontrolować kierowców" - powiedziała Parzniewska.

Jak przyznała rzeczniczka, inaczej jest z badaniem zwartości alkoholu, bo po pierwsze sprawę tę regulują inne przepisy, po drugie zaś przewoźnika w badaniach kierowców na zawartość alkoholu wspierają wbudowane w autobus systemy blokady alkoholowej alco-lock. Urządzenia takie - jak zapewniła - są już zainstalowane w większości wozów należących do Arrivy. Miał je również autobus prowadzony przez Tomasza U.

"Jeżeli to urządzenie odnotuje zawartość alkoholu w organizmie kierowcy, to autobus nie ruszy" - mówi Parzniewska i zaznacza, że urządzenia będą montowane w kolejnych autobusach.

Inne dokumenty

-"Kierowca, który spowodował czwartkowy wypadek przedstawił zaświadczenie o niekaralności i m.in. na tej podstawie został zatrudniony - zapewniła Joanna Parzniewska.

Dodała, że przewoźnicy nie mają dostępu do danych o wykroczeniach.

-"Są to dane wrażliwe i takich danych o kierowcy policja na tę chwile zgodnie z obowiązującymi przepisami nie udostępnia" - powiedziała w rozmowie z PAP Parzniewska. Dodała, że w jej ocenie przewoźnik powinien mieć dostęp do tego typu informacji, zwłaszcza gdy kierowca prowadzi duży pojazd.

Zaznaczyła również, że przed rozpoczęciem pracy kierowca zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności i na tej podstawie, w połączeniu z ważnymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi jest zatrudniany.

-"To oświadczenie było. Gdyby nie to, kierowca nie zostałby zatrudniony" - podkreśliła.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
wypadek
kierowca
rząd
Warszawa
IGKM

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....