TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Jak klasyfikować środki z funduszu autobusowego?
PAP InfoBus.pl - Opublikowano: 07.10.2019 12:00:54
Jak klasyfikować środki z funduszu autobusowego?

RIO w Szczecinie wyjaśniła jak samorządy powinny ujmować w budżetach środki FDS, funduszu autobusowego oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Samorządy zaczęły masowo dopytywać RIO w Szczecinie jak prawidłowo ujmować w budżecie środki otrzymywane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Izba postanowiła przygotować opinie, która została przesłana do wszystkich JST w regionie.

Ujmować, czy nie ujmować

RIO przypomniała w niej, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) dochodami mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Izba zwróciła przy tym uwagę, że odrębne przepisy, o których mowa wyżej, zawarte są w ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych funduszy oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie.

I tak, jak wskazała RIO, na mocy art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) cytowany przepis ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie ma zastosowania do środków przekazywanych z tego funduszu, wobec czego nie powinny być one ujmowane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Z kolei przepisy art. 19 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz art. 7 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1113) wskazują, iż dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków tych funduszy nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wobec czego w ocenie RIO, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe pochodzące z wymienionych funduszy, powinny być ujmowane w budżecie odpowiednio w paragrafach:

- 217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- 635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w dziale i rozdziale właściwym dla realizowanego zadania.

Drogowe rozbieżności

Ponadto Izba wskazała, że w świetle przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych – z uwagi na sposób finansowania zadań określony tą ustawą i specyfikę pojęcia zadania wieloletniego – może wystąpić rozbieżność pomiędzy wysokością dochodów przekazanych jednostce samorządu terytorialnego a wysokością wydatków przypadających do zrealizowania w danym roku budżetowym, wynikająca z faktu przekazania w danym roku budżetowym całości środków na sfinansowanie zadania realizowanego na przestrzeni dwóch lat.

W takim przypadku, w ocenie Izby, środki niewykorzystane w danym roku mogą zostać ujęte w budżecie roku kolejnego zgodnie z formułą art. 217 ust. pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
FRPA

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....