TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Haczów: Zakup autobusu 18- osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Opublikowano: 14.09.2020 18:37:56

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Wójt Gminy Haczów

36-213 Haczów

Haczów 573

Tel. 134 391 002

Fax. 134 391 696

E-mail ughaczow@ks.onet.pl

WWW bip.haczow.pl

Województwo podkarpackie

Powiat brzozowski

Treść zamówienia Zakup autobusu 18- osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy pojazdu pn. : "Zakup autobusu 18 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych", (w tym na wózkach) . wg założeń i parametrów podanych poniżej. 1.Samochód 18- osobowy (17 osób + kierowca), fabrycznie nowy autobus ( nie rejestrowany ) , z 2020 r. lub 2019 r.przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, 2. Samochód posiada wszystkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dokumenty dopuszczające go do ruchu, 3.Samochód posiada punkty w podłodze umożliwiające zamocowanie co najmniej 2 wózków inwalidzkich. 4.Dwa komplety pasów bezpieczeństwa z homologacją do mocowania 2 wózków, 5.Dwa komplety pasów zapewniających bezpieczeństwo osobom na wózkach, 6.Sześć rzędów siedzeń. Wszystkie fotele tapicerowane, z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, 7. Najazdy dla wózków inwalidzkich składane , przystosowane do mocowania po otwarciu tylnych drzwi pojazdu, oznakowane z homologacją/dopuszczeniem do wprowadzania osoby na wózku, 8. Nadwozie całkowicie przeszklone (szyby termiczne-termoizolacyjne) 9. Odsuwane przeszklone drzwi boczne – co najmniej jedne po prawej stronie 10. Boczny schodek antypoślizgowy przy drzwiach przesuwnych , i uchwyt wewnętrzny ułatwiający wsiadanie 11.Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone , kąt otwarcia nie mniej niż 225 stopni 12.. Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i podgrzewana przednia szyba 13. Długość całkowita pojazdu minimum: 6600 mm 14. Szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum: 2100 mm 15. Wysokość całkowita minimum 2500 mm 16. Rozstaw osi minimum 3700 mm 17. Lakier metalizowany (sugerowany kolor srebrny) 18. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, 19. Przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne i światła wsteczne, światła do jazdy dziennej LED 20. Silnik diesla o pojemności min. 1900 cm3, spełniający normy czystości spalin: EURO VI 21. Moc silnika minimum 170 KM 22. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa 23. Układ kierowniczy ze wspomaganiem 24. Tachograf 25. System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania 26. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający podobne zadania 27. Poduszka powietrzna dla kierowcy, poduszka powietrzna dla pasażera 28. Immobiliser 29. Czujniki parkowania przód i tył wraz z kamerą cofania 30. Chlapacze przód i tył 31. Felgi stalowe 16" z oponami letnimi i kołpakami 32. Pełnowymiarowe koło zapasowe 33. Wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1800 mm 34. Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem 35. Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną 36. Pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką z materiału łatwego do utrzymania w czystości 37. Oświetlenie przedziału pasażerskiego 38. Elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich 39. Radioodtwarzacz AM/FM z kolorowym dotykowym wyświetlaczem min. 8" plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu, odczyt MP3, 2xgniazdo USB , 40. Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym 41. Niezależne ogrzewanie – nagrzewnica (VEBASTO) + alarm obwodowy 42. W przypadku przewozu 2 osób na wózkach możliwość przewozu minimum 11 osób na siedzeniach łącznie z kierowcą. Wymontowane siedzenia w celu montażu miejsc kotwiczenia wózków mają być dostarczone wraz z zakupionym pojazdem, 43. Zbiornik paliwa: minimum 70 l 44. Gwarancja mechaniczna przedłużona min. 140 tys. przebiegu, lub minimum 84 miesięcy 45. Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące 46. Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 12 lat 47. Autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem (2 szt. pilotów) 48. Apteczka, gaśnica, trójkąt, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół 49. Nawigacja GPS wraz z przewodem i wtyczką do zasilania z gniazda zapalniczki, 50. Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenie do ruchu 51. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych) 52. Komplet opon zimowych wraz z felgami. 53. Wykonawca musi zapewnić serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego 54. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy o przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych. 55..Miejsce i termin dostawy: Urząd Gminy Haczów , 36-213 Haczów nr 573 w terminie do dnia do 23.11.2020 r. na koszt własny Wykonawcy "Numer referencyjny:IIG.271.1.5.2020

Specyfikacja http://bip.haczow.pl

LINK do SIWZ http://bip.haczow.pl/lista/zamowienia-publiczne-1

CPV 34114400-3: Minibusy

34115000-6: Inne samochody pasażerskie

34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 200.000,00 zł. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt.1) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w przypadkach określonych w pkt. 1.podpunkt 2.a warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunki lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łączną wartość ubezpieczenia na kwoty określone w specyfikacji. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum dostawę 1 samochodu (busa, lub autobusu ) przeznaczonego i przystosowanego do przewozu osób , o wartości całości dostawy równej co najmniej 120.000,00 brutto zł. , każda wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzeniem , że dostawa ta została wykonana należycie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt.1) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: b) w przypadkach określonych w pkt.1podpunkt 2b warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał 1 dostawę pojazdu samochodu (busa, lub autobusu ) przeznaczonego i przystosowanego do przewozu osób. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenie a społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności , b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1)W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz dostaw wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu; III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Wójt Gminy Haczów

Haczów 573

36-213 Haczów

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-11-23

Miejsce i termin składania ofert Wójt Gminy Haczów

36-213 Haczów

Haczów 573 , godzina: 09:00


2020-09-15

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin dostawy 20,00 termin płatności faktury 20,00

Uwagi Adres:Urząd Gminy Haczów , 36-213 Haczów nr 573Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-15godzina: 09:00

Data dodania 2020-09-07

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....