TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

GUS o regionalnych autobusach w Polsce w 2017 r.
GUS InfoBus.pl - Opublikowano: 02.10.2018 08:00:45 1 komentarz
GUS o regionalnych autobusach w Polsce - w 2017 r.

Mamy statyczne potwierdzenie, że źle się dzieje w regionalnej komunikacji autobusowej. Mimo, że flota staje się coraz bardziej ekologiczna to przewozi coraz mniej pasażerów.

Na początku liczby ogólne. W końcu 2017 r. zarejestrowanych było w Polsce 116,1 tys. autobusów (o 2,6% więcej niż w 2016 r.), w tym autobusy o pojemności powyżej 45 miejsc stanowiły 59,0% ogólnego stanu tych pojazdów. W porównaniu do 2016 r. zmniejszył się udział autobusów w wieku do 5 lat (z 8,9% w 2016 r. do 8,7% w 2017 r.) oraz w przedziale wiekowym 16 – 30 lat (z 44,7% do 44,0%).

Udział zarejestrowanych autobusów w wieku powyżej 30 lat wyniósł 22,9% (w 2016 r. – 21,1%).

Autobusowe podziały

W końcu 2017 r. zarejestrowanych było w Polsce 116,1 tys. autobusów (czyli pojazdów  przystosowanych do przewozu więcej niż 9 osób). To o 2,6% więcej niż w 2016 r. W tej sumie potrafimy wyróżnić dwie grupy pojazdów:

 1. autobusy wykorzystywanych w regularnej komunikacji krajowej i zagranicznej z liczbą 15 211 rejestracji (- 782 szt. / -4,8%). 

O tej drugiej grupie wiemy dodatkowo, że:

- 1824 szt. (!) ma pojemność do 23 miejsc, czyli to minibusy

- 7 268 szt. ma normę Euro 3 i wyżej, co daje udział 47,8% ogólnej liczby tych pojazdów (w 2016 r. – 41,8%).

- ich łączna pojemność była mniejsza o 4,5% niż w 2016 r..

I teraz uwaga metodologiczna - to są liczby autobusów eksploatowanych przez jednostki transportu samochodowego o zatrudnieniu powyżej 9 osób, co w oczywisty sposób zamazuje stan autobusowej komunikacji w regionach. Odonowi się także do informacji o liniach poniżej. Innych danych nie mamy.

Mniej pasażerów

W 2017 r. transportem autobusowym przewieziono 378,6 mln pasażerów, tj. o 3,0% mniej niż przed rokiem przy spadku pracy przewozowej w pasażerokilometrach o 1,2%.

W 2017 r. zmniejszyły się przewozy pasażerów w komunikacji:

 • regularnej - 312148 tys. pasażerów (-2,2%),

 • regularnej specjalnej - 49976 tys. pasażerów (-7,1%)

 • oraz przewozy pozostałe - 16486 tys. pasażerów (-4,8%).

W ramach komunikacji regularnej o 7,7% wzrosły przewozy z biletami jednorazowymi, a o 8,6% spadły przewozy z biletami miesięcznymi (zmniejszyły się zarówno przewozy z biletami pracowniczymi, jak i szkolnymi – odpowiednio o 5,9% i 9,1%). W 2017 r. najwięcej pasażerów podróżowało autobusami w następujących województwach:


Pasażerowie w tys.

2016=100%

Kujawsko-pomorskie ....................

58 714

126,8

Mazowieckie ...............................

50 240

87,0

Podkarpackie ..............................

33 703

97,1

Dolnośląskie ................................

30 077

95,7

Śląskie .......................................

27 858

100,0

Pomorskie ...................................

27 570

103,7

Wielkopolskie ..............................

26 168

91,9

Lubelskie ....................................

23 558

114,6

Łódzkie .......................................

20 571

88,1

Zachodniopomorskie ....................

19 031

97,2

Małopolskie .................................

15 217

100,8

Lubuskie .....................................

14 529

93,7

Opolskie .....................................

11 189

101,5

Warmińsko-mazurskie ..................

10 513

78,6

Świętokrzyskie ............................

6 291

96,7

Podlaskie ....................................

3 381

27,5


Największe wzrosty liczby autobusowych pasażerów odnotowaliśmy w 2017 r. w:

 • Kujawsko-pomorskim +26,8% do 2016 r. (do poziomu 58714 tys pas.)

 • Lubelskim +14,6% (23558 tys. pas)

 • Pomorskim +3,7% (27570 tys. pas)

Największe spadki liczby autobusowych pasażerów odnotowaliśmy w 2017 r. w:

 • Podlaskim -27,5% do 2016 r. (do poziomu 3381 tys. pas)

 • Warmińsko-mazurskim -21,4,6% (10513 tys. pas)

 • Mazowieckim -13% (50240tys. pas)

 • Łódzkim -11,9% (20571 tys. pas)

 • Wielkopolskim -8,1% / 26168 tys. pas.)

Mniej połączeń

Regularna komunikacja autobusowa prowadzona była na 13,0 tys. linii krajowych o ogólnej długości 627,5 tys. km (w 2016 r. – 710,4 tys. km) oraz na 0,1 tys. linii międzynarodowych o długości 106,8 tys. km (w 2016 r. – 118,3 tys. km).

W ogólnej liczbie 13025 autobusowych linii krajowych o długości 627523 km mamy:

 • 357 linii dalekobieżnych, czyli o 122 szt. mniej niż w 2016 r. (-25%) z udziałem na poziomie 2,7%;

 • 1 877 linii regionalnych , czyli o 410 szt. mniej niż w 2016 r. (17%) z udziałem na poziomie 14,4%;

 • 10 643 linii podmiejskich, czyli o 613 szt. mniej niż w 2016 r. (-5%) z udziałem na poziomie 81,8%;

 • 148 linii miejskich, czyli o 35 szt. mniej niż w 2016 r. (-19%) z udziałem na poziomie 1,1%;

Liczba linii regularnej komunikacji autobusowej w 2017 r. - ogółem - bez KM i obsługiwanych przez firmy powyżej 9 zatrudnionych:


Ogółem


liczba

długość w km

Mazowieckie........................

2 104

122 768

Kujawsko-pomorskie ...........

1 587

84 311

Lubelskie ...........................

1 043

56 225

Wielkopolskie .....................

1 007

39 492

Dolnośląskie .......................

1 003

43 889

Podkarpackie .....................

868

38 944

Łódzkie ..............................

841

39 596

Zachodniopomorskie ...........

817

44 105

Lubuskie ............................

792

25 521

Pomorskie ..........................

735

32 647

Warmińsko-mazurskie .........

624

31 815

Śląskie ..............................

599

26 004

Opolskie ............................

444

12 845

Świętokrzyskie ...................

321

14 902

Małopolskie ........................

194

7 396

Podlaskie ...........................

46

7 063

Liczba dalekobieżnych linii regularnej komunikacji autobusowej w 2017 r. - bez KM i obsługiwanych przez firmy powyżej 9 zatrudnionych:


Ogółem


liczba

długość w km

Mazowieckie........................

85

33 052

Kujawsko-pomorskie ...........

40

13 544

Podkarpackie .....................

35

12 268

Lubelskie ...........................

33

11 473

Dolnośląskie .......................

27

10 702

Warmińsko-mazurskie .........

27

7 822

Łódzkie ..............................

25

8 014

Zachodniopomorskie ...........

18

10 012

Świętokrzyskie ...................

17

5 789

Śląskie ..............................

12

5 279

Pomorskie ..........................

11

5 400

Podlaskie ...........................

10

5 414

Lubuskie ............................

9

3 216

Wielkopolskie .....................

7

1 849

Małopolskie ........................

1

275

Liczba regionalnych linii regularnej komunikacji autobusowej w 2017 r. - bez KM i obsługiwanych przez firmy powyżej 9 zatrudnionych:


Ogółem


liczba

długość w km

Mazowieckie........................

2 104

122 768

Kujawsko-pomorskie ...........

1 587

84 311

Lubelskie ...........................

1 043

56 225

Wielkopolskie .....................

1 007

39 492

Dolnośląskie .......................

1 003

43 889

Podkarpackie .....................

868

38 944

Łódzkie ..............................

841

39 596

Zachodniopomorskie ...........

817

44 105

Lubuskie ............................

792

25 521

Pomorskie ..........................

735

32 647

Warmińsko-mazurskie .........

624

31 815

Śląskie ..............................

599

26 004

Opolskie ............................

444

12 845

Świętokrzyskie ...................

321

14 902

Małopolskie ........................

194

7 396

Podlaskie ...........................

46

7 063

Liczba linii podmiejskich komunikacji autobusowej w 2017 r. - bez KM i obsługiwanych przez firmy powyżej 9 zatrudnionych:


Ogółem


liczba

długość w km

Mazowieckie........................

1 740

64 688

Kujawsko-pomorskie ...........

1 307

54 659

Wielkopolskie .....................

871

27 809

Dolnośląskie .......................

829

24 520

Podkarpackie .....................

745

20 425

Lubelskie ...........................

714

25 948

Łódzkie ..............................

704

22 068

Lubuskie ............................

702

17 219

Zachodniopomorskie ...........

618

20 668

Pomorskie ..........................

566

17 284

Śląskie ..............................

523

16 422

Warmińsko-mazurskie .........

428

14 689

Opolskie ............................

419

11 469

Świętokrzyskie ...................

270

6 371

Małopolskie ........................

177

5 660

Podlaskie ...........................

30

1 105

Liczba miejskich linii regularnej komunikacji autobusowej w 2017 r. - bez KM i obsługiwanych przez firmy powyżej 9 zatrudnionych:


Ogółem


liczba

długość w km

Lubuskie ............................

49

302

Warmińsko-mazurskie .........

19

297

Lubelskie ...........................

17

160

Zachodniopomorskie ...........

14

110

Kujawsko-pomorskie ...........

11

168

Wielkopolskie .....................

11

151

Świętokrzyskie ...................

10

70

Dolnośląskie .......................

6

51

Podkarpackie .....................

5

52

Mazowieckie........................

2

20

Śląskie ..............................

2

28

Małopolskie ........................

2

19


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
Polska
 • Piotr Figiel – 02.10.2018

  No i Podlasie na PIERWSZYM miejscu od końca.

 • Paweł Pasternak – 02.10.2018

  Nieprzypadkowo najbardziej PKS-owe województwa...

 • Ryszard Pfeifer – 02.10.2018

  Do spadku pasażerów w TPZ komunikacji regionalnej doprowadziły rządy PełO -PSL i inne wynalazki i likwidacji PKS-ów , w Polsce brak dotacji na liniach nie rentowych i postawienie na transport indywidualny!

 • tantus – 02.10.2018

  @Ryszard Pfeifer: oczywiście, bo na początku był wielki wybuch, a zaraz potem zaczęła rządzić koalicja PO-PSL, która rządziła aż do 2015 r.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....